image

İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

Akdem Tekstil olarak çalışan sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları mükemmellik ilkesine bağlı bulunmaktadır ve doğal kaynakları akıllıca yönetmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Sağlık ve güvenliğin temel değerler olduğundan hareketle, çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz için iş kazası ve yaralanması olmayan bir iş yeri modeli oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Meslek hastalıkları ve iş kazaları için risk değerlendirmeleri yapıyor, olası riskler için tedbirlerimizi önceden alıyoruz.
Tüm çalışanlarımız ve aileleri bizim için oldukça değerli bu sebeple de sürekli olarak iş sağlığı konusunda bilinçlendiriyoruz. Teknolojiyi güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmak için ustalıkla kullanıyoruz.
Copyright © 2024 Akdem Tekstil
Tasarım ve Uygulama Bravo Works